Mountbattenweg 15, 5466 AX Veghel
BUSCHHOFF NEDERLAND
GRONDSTOFAANNAME
DONKERS TRADING BV
MANIFOLD
WASHPOWER
WEDA HOLLAND BV
BRIJVOERINSTALLATIE
BUSCHHOFF NEDERLAND
MALEN EN MENGEN
DONKERS TRADING BV
RVS OPSLAGTANK
WEDA HOLLAND BV | NUTRIX+

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [www.wedaholland.nl] van Weda Holland BV, gevestigd op de Mountbattenweg 15 te Veghel [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Weda Holland BV behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weda Holland BV.
 
Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weda Holland BV links naar websites van Weda Holland BV weer te geven.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze discalaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
© 2020 Weda Holland BV